Biznes

Kraków – charakterystyka zabudowy

Dla niektórych osób Kraków to przede wszystkim zabytki o znaczącym znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym symbolem krakowskiej zabudowy jest znajdujący się na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą siedzibą polskich monarchów, oraz posiadał funkcję obronną. Jest to miejsce, gdzie odbywało się życie artystyczne, polityczne oraz intelektualne państwa. Także na Wawelu spoczęły szczątki polskich królów. Nieco poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Także one uznawane są za symbol Krakowa. Poza tym dzielnica Kazimierz bogata jest liczne zabytki. Oczywiście Kraków to miasto z bogatą historią i starymi, dobrze zachowanymi zabytkami. Należy mimo wszystko pamiętać, że Kraków to również współczesna architektura. Obecna budynki łączą się z cennymi zabytkami. Ale czy zestawienie współczesnych budynków z tymi zabytkowymi zostało zrobione umiejętnie?

Dzielnica historyczna Krakowa

Kraków pod względem historycznym jest miejscem niepowtarzalnym. Znajduje się w nim wiele bezcennych zabytków, a zmiana w XVI wieku rezydencji królów do Warszawy nie zmniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest fundamentem polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. Za czasów Kazimierza Wielkiego powstała tam pierwsza szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozwój Krakowa przypadł na XVI wiek, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wtedy miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla krzewienia idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska odcisnął ślad w postaci wspaniałej architektury czy sztuki. 

Kraków i jego nowoczesna architektura

Nowoczesne budownictwo jest dużym wyzwaniem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Współczesne budowle powinny być kompetentnie wplecione pomiędzy bezcennymi historycznymi zabytkami. Deweloperzy przed postawieniem budynku powinni uzyskać odpowienie zezwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie tego miasta. Odpowiednio wpleciona  nowoczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Można tutaj wymienić m.in.: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miejscem, w którym powstaje wiele nowoczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na wysokim poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa miasta charakteryzuje się także tym, że biurowce nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem również dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Kraków rozwija się także pod względem obszarów zielonych. Miasto dąży do stworzenia wielu niewielkich, zielonych skwerków, do których wszyscy mieszkańcy będą mieli blisko. Powstaje coraz więcej tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle powszechne w dużych miastach na całym świecie. Można powiedzieć, że w Krakowie realizowane jest teraz zielona rewolucja. Kraków inwestuje także duże pieniądze w odnowienie istniejących już parków.  

Kraków i jego niespójna zabudowa

Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat chaotycznej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia zestawienie zabudowy historycznej z zabudową nowoczesną jest niełatwym celem. Część radnych miasta a także mieszkańców nie mają pewności czy pozwolenia na budowę nie były wydawane zbyt nierozważnie – z korzyścią dla deweloperów i szkodą dla mieszkańców. Niewątpliwie niektóre obszary nie powinny być zagospodarowywane, a zamierzane są na nich inwestycje. Inwestorzy często wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie posiadają możliwości, żeby uniemożliwić kontrowersyjne budowy. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie znaleziono dużo zaniedbań z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w efekcie których zakazano częśći inwestycji. 
Author Image
Redakcja