Inne

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Pojawia się pytanie jakie trzeba mieć uprawnienia, żeby takie prace wykonywać. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Wykonywane mogą być na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach czy innych budowlanych konstrukcjach.

 Dopuszczenie do prac wysokościowych wymaga posiadania uprawnień i ukończonego kursu BHP. Potrzebne będzie również lekarskie orzeczenie o tym, że osoba może wykonywać pracę na wysokości. 

Specjalne szkolenie BHP powinno odnosić się do ryzyka w trakcie tego typu prac. Uprawnienie jest wydawane przy uwzględnieniu stanu psychofizycznego danej osoby. Tylko wtedy można realizować usługi wysokościowe. Taka praca powinna wynikać z dobrego stanu zdrowia oraz odpowiedniego spokoju. Stanowisko pracy wiąże się z różnymi stresującymi sytuacjami i sztuką będzie zachowanie spokoju.

Sprawdź jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa

Author Image
Redakcja