Biznes

Dlaczego adwokat nie powinien się reklamować?

Jak wiadomo, reklama jest dźwignią handlu oraz stanowi nierozłączny element działalności usługowej. Tymczasem zawody prawnicze, chociaż z pozoru są działalnościami usługowymi, zaliczone zostały do profesji zaufania publicznego, poprzez co wyszukiwanie nowych klientów nie może stać się sprzeczne z godnością fachu. Profesja adwokata jest ustawowo ograniczona w dużej ilości aspektach. Jednym z przykładów takich restrykcji jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana została rygorom, które każdy adwokat winien mieć na uwadze chcąc reklamować swoje usługi. Już samo znalezienie się na prężnie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy format marketingu jest niedozwolony dla adwokata?

Jeśli chodzi o promowanie usług adwokackich, w szczególności niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie a także innych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie swojej osoby, kancelarii a także działalności podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • płatne inspirowanie notatek prasowych lub audycji, które pod pretekstem bezstronnej informacji mają służyć promowaniu się adwokata lub jego kancelarii;
  • komentowanie w programach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zakazuje pozyskiwania petentów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, wykorzystywania usług firm zdobywających klientów, natarczywego narzucania swoich usług, a także wszelakich pozostałych prób pozyskiwania klientów z naruszeniem prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować własne usługi?

Wszelakie usiłowanie prowadzenia reklamy kancelarii czy promowanie osoby adwokata są bezwzględnie zakazane. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na ewentualność zamieszczenia informacji o adwokacie w środkach masowego informacji. Niemniej jednak i w tej kwestii wprowadza ograniczenia – informacja o działalności adwokackiej musi być dokładna, nie powinna wprowadzać w błąd, natomiast jej forma powinna być zgodna z zaleceniami. W związku z tym adwokat został uprawniony do informowania o świadczonej pomocy prawnej m.in. poprzez umieszczanie wiadomości na dokumentach służbowych, umieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych a także zamieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do informowania o własnych preferencjach zawodowych oraz mówienia językami obcymi. W dodatku reguły etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na zamieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na obiektach siedzib kancelarii a także posługiwanie się przez adwokatów tytułami naukowymi.
Trzeba mieć na uwadze, iż informacja jest dopuszczona, reklama została zakazana. Adwokat za próbę pozyskiwania petentów w sposób sprzeczny z godnością zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Informacje zaczerpnąłem z: Strona internetowa adwokata z Warszawy

Author Image
Redakcja